Vergoedingen

Vergoedingen

Met alle zorgverzekeraars in Nederland heeft de praktijk een contract.

Als uw zorgverzekeraar geen behandelingen vergoedt of u bent niet aanvullend verzekerd zal u maandelijks een rekening ontvangen die u rechtstreeks aan de therapeut voldoet.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar – Niet chronische aandoeningen

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt dat de eerste 18 behandelingen oefentherapie gedekt worden door de basisverzekering. Als er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basisverzekering worden vergoed, maar vanuit de aanvullende verzekering.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar – Chronische aandoeningen

Per zorgverzekeraar is het aantal vergoedingen verschillend. Check bij uw eigen zorgverzekeraar voor het juiste aantal vergoedingen.

Volwassenen – Niet chronische aandoeningen

Oefentherapie voor niet chronische aandoeningen is er alleen een vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van het aanvullende pakket.

Volwassenen – Chronische aandoeningen genoemd op de chronische lijst

Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel oefentherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen bij een aandoening van de chronische lijst moet u zelf betalen of komen uit de aanvullende verzekering, afhankelijk van het pakket.

Lijst met chronische aandoeningen

Op de zogenaamde chronische lijst staan alle aandoeningen waarvan de behandeling door de oefentherapeut wordt vergoed. Kijk op de website van het Zorginstituut Nederland voor het actuele overzicht.

Directe Toegankelijkheid: Zonder verwijzing naar de oefentherapeut

Sinds 2008 kunt u rechtstreeks naar de oefentherapeut Mensendieck zonder verwijzing van uw arts. Directe Toegang Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening moet aan het licht brengen of u met uw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal de oefentherapeut u adviseren alsnog naar uw huisarts te gaan.

Raadpleeg uw polis voor het aantal behandelingen waarvoor u in aanmerking komt. Of raadpleeg de link: oefentherapie mensendieck en cesar