Schroth-therapie

Schroth-therapie

Schroth-therapie is specifiek ontwikkeld voor scoliosepatiënten. Het doel is de scoliose te verminderen, stabiel te houden of af te remmen in toename. Daarnaast behoren tot de doelen houdingsverbetering (cosmetisch aspect) en/of pijnvermindering. Elke patiënt krijgt oefeningen en adviezen die specifiek bij zijn/haar verkromming passen. Daarnaast hebben scoliosepatiënten een voorkeurshouding die met de kromming en rotatie meebeweegt. Essentieel is dat de patiënt zich hiervan bewust is, zodat de oefeningen en de correcties goed kunnen worden uitgevoerd. In de behandeling wordt veel gebruik gemaakt van spiegels, zodat de patiënt goed kan zien welke correcties ontstaan. Bij een scoliose voelt de verkromde en verdraaide houding recht, terwijl de gecorrigeerde rechtere houding vaak als heel ongewoon/scheef voelt. Het doorvoelen en bekijken van de correcties is essentieel om de houding ook in het dagelijks leven te kunnen corrigeren.

Het bewust maken van de patiënt en toepassen van de gecorrigeerde houding en beweging in het dagelijks leven is een belangrijk aspect van de scoliose behandeling volgens de Schroth methode.
Het “tegen de bocht(en) werken” en in bewegen wordt zo een nieuwe gewoonte. Er komen specifieke oefeningen aan bod waarmee de bocht van de wervelkolom in geoefend wordt. De oefeningen worden gecombineerd met ademhalingstechnieken.  

Na een intakegesprek, een lichamelijk onderzoek en de gegevens van de arts wordt door de Schroth-therapeut een specifiek behandelprogramma opgesteld. De patiënt wordt nauwkeurig onderzocht om de driedimensionale verkromming in kaart te brengen en te classificeren. De werking van Schroth-therapie is wetenschappelijk bewezen.

Schroth-therapie is een geschikte behandelmethode voor kinderen, tieners en volwassenen met een scoliose, al dan niet in combinatie met een brace of operatie. Schroth-therapie is ook toepasbaar voor een ronde gebogen rug(kyfose) waaronder de ziekte van Scheuermann valt. De Schroth-therapeut kan begeleiden, adviseren, informeren en ondersteunen bij het leren om gaan met de scoliose/kyfose.

Kijk voor meer informatie op:

https://schroth-scoliosetherapie.nl