Tarieven

Tarievenlijst Oefentherapie Mensendieck

PRESTATIE BESCHRIJVING

Zitting oefentherapie

Telefonische zitting (10 min)

Screening

Intake en onderzoek na screening

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek

Toeslag voor uitbehandeling

Inrichtingstoeslag

Toeslag buiten reguliere werktijden

Instructie/overleg ouders van patiënt 

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen

Intake en onderzoek na verwijzing

Eenvoudige, korte rapporten

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

Niet nagekomen afspraak (No-show)

TARIEF

€ 33,50

€ 12,50

€ 17,50

€ 45,00

€ 50,00

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 33,50

€ 45,00

 

€ 45,00

€ 33,50

€ 75,00


€ 27,50