Corona

Corona

Bent u volledig hersteld van het coronavirus, maar heeft u er lichamelijke klachten aan overgehouden?

De oefentherapeut kan u begeleiden bij fysieke problemen als ademhalingsklachten, zoals kortademigheid en benauwdheid, verminderd uithoudingsvermogen, spierzwakte en gewrichtsklachten.

In de periode van ziek zijn verminderd de spiermassa. Door inactiviteit kunnen dagelijkse handeling minder makkelijk worden uitgevoerd dan voorheen, zoals lopen, fietsen, traplopen maar voor sommigen al reiken, tillen of rechtop zitten of lang staan.

We brengen samen in kaart waar de hulpvragen liggen en gaan aan de slag met het opbouwen van spiermassa en conditie en koppelen deze aan dagelijkse handelingen zoals staan, lopen, wassen, aankleden, huishoudelijke taken en uiteindelijk weer richting hobby, werk en sporten waar van toepassing