Oefentherapeut
Telefoon: 035-6215285Download de folder "Chronische pijn" [PDF]

Praktijkgegevens:
De Egelantier
Egelantierstraat 194 G
1214 EH Hilversum
Tel: 035-6215285 U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op deze website. Wanneer u het formulier volledig invult, krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie.

Chronische pijn:

Binnen de oefentherapie Mensendieck wordt een vernieuwde behandelwijze toegepast voor mensen met chronische pijn. Onder chronische pijn wordt verstaan pijn die langer dan 3 maanden bestaat.

Als chronische pijn aanwezig is, gaat dit in veel gevallen een eigen leven gaan leiden. Dit heeft grote gevolgen voor uw dagelijkse functioneren.

Het Netwerk Chronische Pijn biedt hiervoor een effectieve behandelwijze: het Chronisch Pijn Protocol. De behandeling richt zich niet op pijnvermindering, maar wil de pijn minder leidend maken in het leven. De behandeling laat u zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan waardoor u weer grip krijgt op uw leven.

In de behandeling wordt een combinatie van fysieke en mentale oefeningen afgestemd op uw persoonlijke situatie. De oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten en hoe u hiermee om gaat, worden in kaart gebracht. Samen met uw therapeut stelt u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert.

Het Netwerk Chronische pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck die zich hebben gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. Sinds 2014 is de praktijk voor oefentherapie Mensendieck van Anja Müller hierbij aangesloten. Op verwijzing van uw huisarts of specialist wordt het Chronisch Pijn Protocol in de behandeling toegepast.

Voor verdere informatie verwijs ik u door naar de website: www.netwerkchronischepijn.nl
U vindt daar onder andere informatie over:
-Wat is chronische pijn?
-De gevolgen van chronische pijn;
-Behandeling van chronische pijn;
-Het Landelijk Netwerk Chronische pijn.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar: Behandeling door een oefentherapeut Mensendieck wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering. Bij uw zorgverzekering kunt u navragen of vergoeding binnen uw zorgverzekering valt.

reclamebureau ontwerpfabriek hilversum